• TU img
 • TU img
 • TU img
 • TU img
 • TU img
 • TU img
 • TU img
 • TU img
 • TU img
 • TU img
 • TU img
 • TU img

KTO SIĘ KWALIFIKUJE

Aby zakwalifikować się do programu Teacher USA, musisz:

 • pracować jako nauczyciel poza Stanami Zjednoczonymi w momencie składania wniosku, posiadać stopień naukowy w zakresie edukacji lub przedmiotu, którego zamierzasz uczyć lub uzyskać go w ciągu 12 miesięcy od złożenia wniosku o udział w programie.
 • mieć co najmniej 2-letnie doświadczenie w nauczaniu w pełnym wymiarze godzin w ciągu ostatnich ośmiu lat.
 • biegle władać językiem angielskim (będziesz musiał przystąpić do egzaminu TOEFL w ramach procesu aplikacyjnego).
 • spełniać kwalifikacje do nauczania na poziomie podstawowym i/lub średnim w szkołach w kraju ojczystym.
 • spełniać wymagania kwalifikacyjne stanu USA, w którym będziesz nauczać i dostarczyć zaświadczenie o niekaralności.
 • być dostępny przez co najmniej 1 pełny rok szkolny w USA (sierpień – czerwiec)
 • przedstawić 2 profesjonalne referencje
 • mieć dobrą reputację i wybitny charakter