• PT img
 • PT img
 • PT img
 • PT img
 • PT img
 • PT img
 • PT img
 • PT img
 • PT img
 • PT img
 • PT img
 • PT img
 • PT img

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Masz pytania na temat programu Practical Training USA? Tutaj znajdziesz odpowiedzi!

Odpowiemy tutaj na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące programu. Przejrzyj zawartą niżej listę pytań i jeśli nie ma tam odpowiedzi na pytanie, którego szukasz, skontaktuj się z naszym biurem w Warszawie.

CCUSA może sponsorować tylko i wyłącznie praktyki w dziedzinach: Zarządzanie, Biznes, Finanse i Handel. Nie możemy sponsorować praktyk w innych branżach i nie akceptujemy aplikacji, które jasno i czytelnie nie wchodzą w wymienione wyżej branże. Twoje wykształcenie i doświadczenie w pracy powinno wspierać przedstawiony plan praktyk i jego celowość w przyszłym rozwoju kariery. Musisz mieć dyplom lub certyfikat ze szkoły wyżej uzyskany poza terenem USA w tej samej lub związanej dziedzinie, co planowane praktyki oraz rok doświadczenia w tej branży LUB 5 lat doświadczenia zawodowego zdobytego poza terenem USA w swojej branży. Poniższe branże nie będę akceptowane: prawo, sztuka, teatr, media, architektura, wzornictwo, dekoracja wnętrz, moda, informatyka, inżynieria i budownictwo (spójrz na wszystkie warunki uczestnictwa na stronie programu Practical Training USA)

Program praktyk powinien wyraźnie obejmować naukę i szkolenie o charakterze formalnym. Szkolenia muszą być stałe i ściśle nadzorowane oraz oceniane ze względu na osiągane cele założone w planie praktyk. Oferowany program NIE jest programem pracy. Pracodawca oferujący praktyki musi wyraźnie określić planowane metody szkolenia.

CCUSA Practical Training program trwa maksimum 18 miesięcy, pamiętając że czas ten musi zostać usprawiedliwiony w planie praktyk, jako niezbędny do osiągnięcia założonych celów. CCUSA zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu praktyk, do takiego który wystarczy do osiągnięcia określonych celów. Odwrotnie też, program nie może być krótszy niż 6 miesięcy.
Wszyscy przyszli uczestnicy programu praktyk muszą być z państwa, w którym jest biuro CCUSA lub jego reprezentanci. Aplikując do programu, powinieneś podać nazwę, adres i informacje kontaktowe do swojego praktykodawcy. Nasza główna siedziba w USA skontaktuje się z pracodawcą i przekaże niezbędne dokumenty aplikacyjne i wytyczne dotyczące planu praktyk.

Należy brać pod uwagę, że potrzebne jest minimum 8 tygodni od złożenia KOMPLETNEJ aplikacji aż do proponowanej daty startu praktyk. Trzeba jednak brać poprawkę, że zdarzają się opóźnienia powstałe po stronie pracodawcy w czasie powstawania planu praktyk, tak aby spełniał wszystkie wymagania. Kompletna aplikacja składa się z :

Dokumenty uczestnika:

 • Aplikacja uczestnika
 • Podpisana umowa
 • 2 referencje na formularzu CCUSA - nie mogą być od pracodawcy oferującego praktyki
 • Wraz z akceptacją i zatwierdzeniem planu praktyk, niezbędne będzie podpisanie formularza DS7002
 • Wpłata opłat programowych

Dokumenty pracodawcy:

 • Plan praktyk
 • Podpisany Letter of Agreement
 • Umowa pracy i podpisany formularzu  DS7002 (przez uczestnika i pracodawcę)

Opłaty programowe należy wpłacić razem ze złożeniem aplikacji. Wraz z akceptacją do programu, wymagane jest wpłacenia opłaty za ubezpieczenie (za cały planowany pobyt w USA). Do opłat dochodzi kwota za SEVIS (exchange visitor tracking system) i opłata za wizę (płatna na konto konsulatu). Nasze biuro potwierdzi obowiązującą na aktualny rok opłatę (w tym momencie jest to 160USD). Koszty związane z podróżą do Stanów i życiem na miejscu leżą po stronie uczestnika. W opłaty programowe wliczają się: koszty związane z aplikacją, wytyczne do stworzenia zgodnego z wymaganiami planu praktyk, pomoc w procedurze wizowej, promesa wizowa DS2019, ubezpieczenie, pomoc przed wylotem oraz już na miejscu w Stanach, materiały (poradniki, dokumenty pomagające uzyskać Social Security Number w USA, certyfikat udziału w programie)

Potrzebne będą 2 referencje na formularzu CCUSA. Powinny zostać one wypełnione przez osoby, które znają uczestnika na stopie zawodowej (były pracodawca, nauczyciel)

Nie. Można pracować tylko w charakterze zatwierdzonym w planie praktyk. Wiza jest związana z programem szkolenia, który został zatwierdzony oraz z tym konkretnym pracodawcą, który oferuje zatwierdzony program szkoleniowy.

Nie, wiza jest związana z planem szkolenia, który został pierwotnie zatwierdzony przez CCUSA. Jeśli zostaniesz zwolniony lub opuścisz praktyki dobrowolnie, nie możesz zrealizować planu szkolenia w innym miejscu i musisz natychmiast powiadomić CCUSA i powrócić do swojego kraju.
Masz wizę wielokrotnego wjazdu, a tym samym masz prawo do podróży poza USA. Przed wyjazdem jednak, należy wysłać formularz DS 2019 do amerykańskiego biura CCUSA, którzy podpiszą formularz i zatwierdzą Twoje plany podróży, a tym samym potwierdzą, że jesteś wciąż w programie. Należy to robić za każdym razem, kiedy planujesz podróż poza USA.

Student and Exchange Visitor Information System (SEVIS) to opłata wymagana dla osób wyjeżdzających na wizę J1 Stażysta i jest to osobna od wizy opłata, którą rząd USA nakłada na uczestników programów wymiany kulturowej. Opłata ta nie jest częścią opłat aplikacyjnych za program Practical Training i musi być zapłacona przez praktykanta po uzyskaniu formularzu DS 2019 i przed spotkaniem w Ambasadzie USA (wymagane jest przyniesienie potwierdzenia opłaty za SEVIS na rozmowę z konsulem). Wskazówki na temat jak zapłacić za SEVIS będą dostarczane w odpowiednim czasie.

Niestety nie, WSZYSCY uczestnicy muszą najpiew wrócić do swojego kraju i stamtąd zaaplikować na program praktyk. NIE ma wyjątków od tej zasady.
Stażyści mogą ponownie uczestniczyć w programie ale dopiero po upływie co najmniej 2 lat od ostatniego pobytu w Stanach i pracy na pierwszych praktykach.
Jest parę różnych źródeł, gdzie można szukać możliwych praktyk w USA. Część z nich wymieniona jest na tej stronie.

DODATKOWE ŹRÓDŁA

Książki

 • ‘Peterson's Internships’
 • ‘The Best 106 Internships’ autorstwa Mark Oldham
 • ‘The Wet Feet Insider Guide to Getting Your Ideal Internship’