• IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img
 • IU img

WARUNKI UCZESTNICTWA

Wymagania wobec uczestników program Intern USA i Practical Training USA:

 • Doskonała znajomość języka angielskiego (płynność komunikacyjna)
 • Uczestnicy stażu muszą być studentami lub absolwentami (do 12 miesiecy po ukończeniu) uczelni wyższej (znajdującej się poza terytorium Stanów Zjednoczonych) na kierunku zgodnym z planowanym stażem (wymagana kopia dyplomu ukończenia studiów)
 • Dowód posiadania środków finansowych pozwalające na utrzymanie się w Stanach Zjednoczonych ($2500 - $3000) na pokrycie rozmaitych kosztów przed otrzymaniem pierwszej wypłaty.
 • Zamiar kontynuowania kariery w zawodzie związanym z odbytym stażem
 • Posiadanie własnego pracodawcy i uzgodnionego z nim stanowiska pracy (Independent) lub profil studiów w dziedzinie pracodawcy opcji Placement

Jeśli spełniasz powyższe wymagania i jesteś gotowy na niepowtarzalną przygodę program CCUSA Intern USA jest dla Ciebie! Proszę wkontaktować się z biurem CCUSA w Warszawie krajowego, aby rozpocząć aplikację Intern USA. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Tobą, aby umówić się na rozmowę kwalifikacyjną.

Uwaga: Uczestnicy mogą odbyć kolejny staż, jeśli spełniają wymagania programowe dopiero po upływie przynajmniej dwóch lat od pobytu w Stanach Zjednoczonych

WIZA

Rodzaju i warunki stażu determinują jego długość przy czym wiza J-1 Intern może trwać maksymalnie 12 miesięcy. Na tej wizie możesz przebywać tylko w zatwierdzonej firmie stażowej i musisz postępować zgodnie z regulaminem stażu przedstawionym przez tę firmę.

Stażyści nie mogą pracować na niewykwalifikowanych lub przypadkowych stanowiskach pracy, na niewykwalifikowanych stanowiskach lub wymagających opieki nad dziećmi lub osobami starszymi ani na żadnym innym stanowisku obejmującym opiekę medyczną lub kontakt z pacjentem. Stażyści nie mogą również pracować na stanowiskach przewidujących ponad 20% podstawowej pracy biurowej. Pozycje takie jak następujące nie kwalifikują się do programu:

Pozycje pracy niedopuszczalne przy programie Intern USA
Assemblers
Attendants, Parking Lot
Attendants (Service Workers such as Personal Service Attendants, Amusement and Recreation Service Attendants)
Automobile Service Station Attendants
Bartenders
Bookkeepers
Caretakers
Cashiers
Charworkers and Cleaners
Chauffeurs and Taxicab Drivers
Cleaners, Hotel and Motel
Clerks, General
Clerks, Hotel
Clerks and Checkers, Grocery Stores
Clerk Typist
Cooks, Short Order
Counter and Fountain Workers
Dining Room Attendants
Electric Truck Operators
Elevator Operators
Floorworkers
Groundskeepers
Guards
Helpers, any industry
Hotel Cleaners
Household Domestic Service Workers
Housekeepers
Janitors
Key Punch Operators
Kitchen Workers
Laborers, Common
Laborers, Farm
Laborers, Mine
Loopers and Toppers
Material Handlers
Nurses' Aides and Orderlies
Packers, Markers, Bottlers and Related
Porters
Receptionists
Sailors and Deck Hands
Sales Clerks, General
Sewing Machine Operators and Handstitchers
Stock Room and Warehouse Workers
Streetcar and Bus Conductors
Telephone Operators
Truck Drivers and Tractor Drivers
Typist, Lesser Skilled
Ushers, Recreation and Amusement
Yard Workers